Daugavas Vanagi - Melbourne


2017.GADS SĀCIES

Kultūras dienas ir nosvinētas un mēs visi esam dabūjuši dažas nedēļas atpūsties. Varam atkal sākt iesaistīties Daugavas Vanagu dzīvē. Šogad mums stāv priekšā aktīvs gads. Ne tik vien paredzēti mūsu atceres sarīkojumi, vanadžu gatavotās pusdienas un krodzina vakari, bet arī Daugavas Vanagu Centrālās Valdes sēde. Pagājušajā gada DVCV sēdē Straumēnos Anglijā centrālās valdes locekļi nolēma, ka kā paredzēts rotācijas kārtībā 2017.gadā sēdei jānotiek Austrālijā. Daži pat ieteica, ka sēdei noteikti jānotiek Melburnā. Viņiem laikam te ļoti patika kad DVCV sēde notika Melburnā dažus gadus atpakaļ. Kad DV Austrālijā valdes priekšsēdis Aleksandrs Grimms šo paziņoja nodaļas valdei mēs jutāmies pagodināti, kaut arī mazliet uztraukti, vai varēsim to vēlreiz godam veikt. Tomēr nolēmām to uzņemties. Centrālās valdes sēde paredzēta septembrī, kaut datums vēl nav galīgi apstiprināts. To paziņosim kad tas tiks apstiprināts. Gatavojaties, te būs darbs ne tik vien nodaļas valdei, bet visiem nodaļas biedriem.

Ar skumjām jāpiemin ka šogad jau bijis jāškiras no diviem mūsu nodaļas biedriem Veltu Liepiņu-Bērziņu un Imantu Bruni. Veltai bija pāri par simts gadiem, bet Imants vēl nebija sasniedzis piecdesmit. Lai viņiem abiem vieglas smiltis.

2017.gadu iesākām ar gandrīz jau tradicionālo jauniešu referātu pēcpusdienu. Šogad svētdien, 19.februārī bija pulcējušies ap 50 klausītāji lai noklausītos Oskara Cīruļa un Ērika Stepaņuka stāstījumu par viņu piedalīšanos „Sveika Latvija” ceļojumā un Dainas Jefimovas referātu par viņas laiku Latvijā strādājot kā praktikante sakarā ar „Pavadi vasaru Latvija” pasākumu. Oskars un Ēriks ar bilžu un Oskara tēva, Ērika Cīruļa, palīdzību mums interesantā veidā sniedza pārskatu par ko katru dienu bija darījuši savā divu nedēļu ceļojumā Latvijā. Mēs dzirdējām par apmeklējumiem ne tik vien Rīgā bet arī citās lielākās un mazākās Latvijas pilsētās kur apskatītas ne tik vien tās vietas ko mēs apskatam būdami Latvijā, bet arī tādas vietas kā Rūdolfa Blaumaņa un Annas Brigaderes dzimšanas vietas. Jauniešus liekas visvairāk imponēja muzikālā ansambļa „Prāta vētra” koncerts, jo dabūjuši tikties ar ansambļa dalībniekiem. Bija interesanti dzirdēt, ka bija arī apciemoti Lestenes brāļu kapi un Okupācijas muzejs un Stūra māja. Abi jaunieši minēja, ka viņus ļoti iespaidojuši ka Lestenes brāļu kapi ta Stūra māja.

Tālāk mūsu vanadze un nodaļas valdes locekle Daina Jefimova pastāstīja par laiku ko pavadīja Latvijā strādājot kā praktikante Latvijas Valsts arhīvā sakarā ar Amerikas latviešu apvienības un LAAJ rīkoto „Pavadi vasaru Latvija.” Šis pasākums tika iesākts lai dotu iespēju jauniešiem starp astoņpadsmit un trīsdesmit gadiem pavadīt dažus mēnešus strādājot Latvijā tādā veidā dodot viņiem iespēju iejusties mazliet Latvijas ikdienā. Daina paskaidroja, ka strādājot kā praktikante nozīmēja, ka viņai bija iet paši pienākumi kā kuram katram strādniekam, bet viņai par to nemaksāja algu. Daina tālāk stāstīja par savu darbu arhīvā kur galveno kārtu strādājusi pie emigrācijas arhīva no 1940. līdz 1951.gadam. Liels paldies visiem jauniešiem par interesantiem stāstījumiem.

Mēnesi vēlāk, 18.martā, notika Leģiona dienas un pulkveža Kalpaka atceres sarīkojums. Jau no gandrīz mūsu nodaļas sākuma gadiem šo atceres dienu sākām ar svētbrīdi Fawknera kapsētā pie karavīru pieminekļa. Pagājušo gadu pilnsapulce nolēma, ka ar šo gadu pilnu svētbrīdi pie karavīru pieminekļa nerīkosim jo mūsu biedru vecuma dēļ ļoti maz biedri spēj ierasties uz abiem sarīkojumiem. Tomēr daļa valdes nolika vaiņagu pie pieminekļa lai atcerētos mūsu kritušos un mūžībā aizgājušos karavīrus. Šī tradīcija būtu jāturpina kamēr kaut viens nodaļas biedrs ir spējīgs nolikt vaiņagu un atcerēties mūsu varoņus. Pēcpusdienā DV mītnē notika atceres sarīkojums kuru ievadīja mācītājs Dainis Markovskis ar svētbrīdi. Tālāk valdes priekšsēdis Jānis Kārkliņš atcerējās Leģiona dienas sākumu un paskaidroja klātesošiem kur cēlusies Leģiona dienas tradīcija, kā arī mazliet pastāstīja par pulkvedi Oskaru Kalpaku. Pēc J.Kārkliņa uzrunas Ivars Mirovics ar lielu izjūtu nolasīja Edvarda Virzas dzejoli „Pulkveža atgriešanās.” Oficiālo daļu noslēdza vīru koris „Veseris” nodziedot trīs skaistas un patriotiskas dziesmas. Cik brīnišķigi, ka mums Melburnā ir tik talantīgs vīru koris par ko varam būt patiesi lepni. Paldies visiem kas kā piedalījās tā ieradās uz šo atceres sarīkojumu.

Martā, kā vienmēr arī notiek Daugavas Vanagu Austrālijā delegātu sanāksme kas šogad notika Pertā. No Melburnas šogad tālo ceļu bija mērojuši pieci nodaļas biedri kuri pārstāvēja Melburnas nodaļu kā 66.delegātu sanāksmē tā arī vanadžu salidojumā. Abās sanāksmēs tika pārrunātas svarīgas lietas kas ieteikmē mūsu organizācijas nākotni. Visvairāk delegātu sanāksmē pagaja laiks pārrunājot Daugavas Vanagu priekšnieka Andreja Mežmaļa ieteikumus kuru starpā bija jautāts kā varētu sagādāt ienākumus lai nākotnē sekmīgi varētu turpināt darboties DV centrālā valde un DV pārstāvniecība Rīgā. Garāks raksts par sanāksmēm un sarīkojumiem Pertā parādās Daugavas Vanagu Austrālijā mājas lapā. Liels paldies Pertas nodaļas vanagiem un vanadzēm par viesmīlīgo uzņemšanu.

Bez visas šīs rosības ir arī atsākušās vanadžu gatavotās pusdienas un mums visiem pazīstamie krodzina vakari. Lūdzu tos apmeklējiet ja vien varat. Vanadžu pusdienas notiek katra mēneša pirmajā sestdienā no pulkstens 12.00 DV mītnē un krodzina vakari katra mēneša pēdēja piektdienas vakarā no pulkstens 19.00 DV mītnē. Vienmēr būsit mīļi gaidīti.

Jānis Kārkliņš
Valdes priekšsēdis

 

 

©2017 Daugavas Vanagi