Ceļš no Melburnas uz Omeo

MELBURNAS LATVIEŠU SABIEDRĪAS SARĪKOJUMU KALENDĀRS 2011. GADAM

1-3.07.11
P
17
Gaidu un skautu slēpošana Zilaču mītnē MtBuller kalnā.
2.07.11
S.
12
Vanadžu pusdienas DV mītnē.
3.07.11
Sv
11
Melb. 1. latv.ev.lutdraudzes dievkalpojums ar dievgaldu Latviešu ciemā.
3.07.11
Sv
14
Melb. 1. latv.ev.lutdraudzes dievkalpojums ar dievgaldu Trīsvienības baznīcā.
3.07.11
Sv
11
Makšķernieku kluba Āķis saiets Latviešu namā.
6.08.11
S
12
Vanadžu pusdienas DV mītne.  
7.08.11
Sv
11
Makšķernieku kluba Āķis saiets Latviešu namā.
14.08.11
Sv
11
Melb. 1 .latv.ev.lutdraudzes dievkalpojums Latviešu ciemā.                         .
14.08.11
Sv
14
Melb. 1. latv.ev.lut.draudzes dievkalpojums Trīsvienības baznīcā.
3.09.11
S
12
Vanadžu pusdienas DV mītnē.          
4.09.11
Sv
11
Melb. l.latv.ev.lutdraudzes dievkalpojums Latviešu ciemā.
4.09.11
Sv
14
Melb. l.latv.ev.lutdraudzes dievkalpojums Trīsvienības baznīcā.
4.09.11
Sv
11
Makšķernieku kluba Āķis saiets Latviešu namā.
17.09.11
S
12
Skolu sarīkojums Latviešu namā.  
18.09.11
Sv
15
Universitātes gada svētki Latviešu namā.
1.10.11
S
12
Vanadžu pusdienas DV mītnē.
2.10.11
Sv
11
Melb. 1. latv.ev.lutdraudzes dievkalpojusm Latviešu ciemā.
2.10.11
Sv
14
Melb. 1 .latv.ev.lutdraudzes dievkalpojums Trīsvienības bazznīcā.
2.10.11
Sv
11
Makšķernieku kluba Āķis saiets Latviešu namā.
9.10.11
Sv
13
Melb.l.latv.ev.lutdraudzes Pļaujas svētki.
5.11.11
S
12
Vanadžu pusdienas DV mītnē.
6.11.11
Sv
11
Melb.l.latv.ev.lut.draudzes dievkalpojums Latviešu ciema.
6.11.11 
Sv
14
Melb.1.latv.ev.lut.draudzes dievkalpojums Trīsvienības baznīcā.
6.11.11
Sv
11
Makšķernieku kluba Āķis saiets Latviešu namā.
11.11.11
P
11
Lāčplēša dienas atzīmēšana DV mītnē.
13.11.11
Sv
13
Dievkalpojums Kanberā.
18.11.11
Sv
11
Melb.l.latv.ev.lut.draudzes dievkalpojums Latviešu ciemā.
19.11.11
S
12
Valsts svētku sarīkojums gaidām/skautiem/skolām, Latviešu namā.
26.11.11
S
10
Vidusskolas noslēguma akts Latviešu namā.
27.11.11
Sv
11
Melb. 1 .latv.ev.lutdraudzes Kapu svētki draudzes kapsētā.
27.11.11
Sv
12
Melb.l.latv.ev.lut.draudzes Kapu sv. Kociņa kapos.
3.12.11
S
10
Daugavas skolas izlaidums Latviešu namā.
3.12.11
S
12
Vanadžu Ziemassvētku pusdienas DV mītnē ar pieteikšanos.
4.12.11
Sv
12
Melb. 1 .latv.ev.lut.draudzes bērnu Ziemassvētku eglīte DV mītnē.
4.12.11
Sv
11
Makšķernieku kluba Āķis saiets Latviešu namā.
11.12.11
Sv
12
Daugavas skolas Ziemassvētku eglīte Latviešu namā.
11.12.11
Sv
11
Melb.l.latv.ev.lut.draudzes dievkalpojums ar dievgaldu Latviešu ciemā.
11.12.11
Sv
15
Melb.l.latv.ev.lut.draudzes dievkalpojums ar dievgaldu Trīsvienības bazn.
18.12.11
Sv
13
Dievkalpojums ar dievgaldu Balaratā.
24.12.11
S
11
Melb. 1 .latv.ev.lut.draudzes dievkalpojums Latviešu ciemā.
24.12.11
S
21

Melb. 1 .latv.ev.lutdraudzes dievkalpojums Trīsvienības baznīcā.


Svētā Krusta draudzes dievkalpojumi notiek katru svētdienu plkst. 11.00 Sv.Krusta baznīcā.
Senioru saiets notiek katra mēneša otrā otrdienā Latviešu ciemā pīkst. 11.00
Bērnu dārza Daina nodarbības notiek katrus otrdienu pīkst. 10.00 Sv.Krusta baznīcas zālē.
Anda Miglis MLOA sekretāre
1/15 Dion Road
Glen Waverley, Vic. 3150
epasts: andagunta@optusnet.com.au