VANADZES

Austrālijas Daugavas vanadžu vadītājas 2015.gada darbības pārskats

Austrālijā 2015.gadā aktīvi darbojās 5 vanadžu kopas: Adelaide, Kanbera, Melburna, Perta un Sidneja.Varu ziņot tikai par četrām jo Sidneja nav iesūtījusi nekādu informāciju. No iesūtītiem datiem esam 149 vanadzes. Pagājušā gadā mūžībā aizgājušas 6 Melburnas kopas vanadzes un 2 Kanbeberas vanadzes: Mirdza Stilve, Dzidra Cekuliņa, Jadviga Mitrēvics, Aina Liepa, Aina Balodis, Regīna Zilbergs, Biruta Ūdris un Aina Mediķis.

Visas kopas, mazas vai lielas, cītīgi strādā organizējot sarīkojumus, lielā vai mazākā veidā, piedalās citos latviešu sarīkojumos un aprūpē savus nespēcīgos biedrus. Aktīvās vanadzes katrā kopā ir ļoti maz. Mazākām kopām tik pat daudz, ap 10, kā lielākām.

Esmu šogad stājusies sakarā ar Daugavas vanagu pārstāvniecību, lai atsāktu Marijas Kenģes stipendiju. Austrālijā fondā ir $2297 un Latvijā €1501.49. Stipendiju piešķīra €150 vērtībā E.Zeltiņai un E.Sakaitei. Esmu lūgusi katru gadu piešķirt divām studentēm. Sniedzu informāciju par Latvijas Speciālo Olimpiādi kopām kā arī mūsu Globālai vadītājai. Apsveicu vanadzes viņu apaļās jubilejās.

Pateicos visām vanadzēm, kas man ir uzticējušas Austrālijas vanadžu vadību.

Duagavas vanagi sasauksimies

Silvia Miglis
Austrālijas vanadžu vaītāja.

 

 

 

 
©2016 Daugavas Vanagi Austrālijas Valde