LATVIAN RELIEF SOCIETY OF AUSTRALIA DAUGAVAS VANAGI (DVAV)

DAUGAVAS VANAGU AUSTRALIĀ VALDE ( DVAV )
PO Box 73 NORTH MELBOURNE 3051, e-pasts: vanagi@mira.net

DVAV palīdzības darbs nav beidzies un vajadzību vēl ļoti daudz — aicinam tautiešus atbaistīt Daugavas Vanagu Australijā 2017. gada līdzekļu vākšanas akciju. Noradītiem mērķiem ziedotā nauda tiek izlietota tikai šiem mērķiem, „bez sadalījuma" ziedojumi pēc vajadzības.

2016. gada ziedojumu akcijā atbalstam leģionāriem, daudz un audžu bērnu ģimenēm, jauniešiem, skolām un jaunatnei Austrālijā un bez sadalījuma saņēmām kopā $ 23,510.00 Par 2016. gada devumu izsakam ziedotājiem izjustu pateicību!

Ar 2017. gada ziedojumu vēlos atbalstīt:

1. Bijušos leģionārus ............................... $ ..............................
2. Jauniešus ............................................ $ ..............................
3. Daudz un audžu bērnu ģimenes ........ $ ..............................
4. Bez sadalījuma .................................... $ ..............................
   
Kopā ........................................................ $ ..............................

Nosūtītāja vārds: .....................................................................................

Adrese: .....................................................................................................

 

Ladzu nosūtīt šo lapiņu kopā ar ziedojumu uz attiecīgās DV nodaļas adresi līdz 2017.g. 30. jūnijam. Vēlāk saņemti ziedojumi tiks ieskaitīti nākamā gada akcijā. Čeki rakstāmi uz „Latvian Relief Society" vārdu.

ŠEIT KLIKŠĶĒT LAI IZDRUKĀTU ANKETI !

PALDIES!

 

- Atjaunots 3..maijā 2017