Austrālijas zemesvalde (klikšķējiet e-pasta adresi lai sūtītu vēstuli)

Pasta Adrese:
DVAV

P.O.Box 73
North Melbourne, Vic., 3051

e-mail: vanagi@mira.net

Valdes Priekšsēdis:
Aleksandrs Grimms
e-mail: vanagi@mira.net
phone +613 (03) 9329 8873

Austrālijas Vanadžu priekšniece:
Silvia Miglis
6 Henry Str, Boronia, Vic 3155
e-mail: andris.silvia@bigpond.com
mob 0412 829486
+613 (03) 9762 1439

Valdes Priekšsēža vietnieks:
Janis Karklins
e-mail:mjk51688@bigpond.com
ob 0413 544135
phone +613 (03) 9802 1738

Sekretare:
Ilzr Ābele

Kasiere:
Gunta Vagare

Biedrzine:
Koidula Nemiro

Jaunatne:
Juris Vīksne


©2016 Daugavas Vanagi Austrālijas Valde