DV AUSTRĀLIJAS SKAŅU LENŠU BIBLIOTĒKA

Ielasīto grāmatu (neredzīgo bibliotēka) darbojas DV Austrālijas valdes paspārnē , Melburnas nodaļas telpās un izkārtojumā . Tā nav domāta tikai DV biedriem un neredzīgiem, bet cenšas pakalpot tautiešiem ar redzes apgrūtinājumiem jeb grūtībām piekļūt latviešu grāmatām un sarīkojumiem visas Austrālijas apjomā .

Bibliotēka darbojas jau 24 gadus. To iesāka E. Šmugājs, izpalīdzot draugiem un paziņām, kam bija grūtības lasīt un apmeklēt latviešu sarīkojumus.

Skaņu lenšu bibliotēkas rīcībā ir gan trimdas sākuma laika lentas (Sidnejas latviešu radio raidījumi), gan pazīstamo rakstnieku (Anšlavs Eglītis, A.Brigadere, A.Grīns, J.Jaunsudrabiņš , Janovskis), tā arī mazāk pazīstamu rakstnieku (M.Alauksta, M.Ieviņa, J.Sārts) un šīsdienas Latvijas rakstnieku sniegumi. Daudzi darbi ielasīti te pat Austrālijā , bet kopš atjaunotās neatkarības laikiem 2 reizes gadā pienāk Latvijā ielasītas grāmatas.

Ja vēlaties noklausīties kādu no latviešu valoda ielasītam grāmatām jeb saņemt papildus informāciju, sazināties ar:

Guntu Vagars
Blind Library
Latvian Relief Society
P.O. Box 73
NORTH MELBOURNE
VIC 3051

Tālrunis (03) 9650 4704 (darbā) - (03) 9478 6461 (mājās)

Pēc jūsu izvelēs varat saņemt bibliotēkas katalogu jeb katalogu un kādu ielasītu grāmatu paraugam.
Lai gan ierakstu bibliotēka darbojas kā neredzīgo bibliotēka, no klausītājiem netiek prasīts apstiprinājums par redzes stāvokli.

 

 


©2006 Daugavas Vanagi Austrālijas Valde