subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link | subglobal1 link
subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link | subglobal2 link
subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link | subglobal3 link
subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link | subglobal4 link
subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link | subglobal5 link
subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link | subglobal6 link
subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link | subglobal7 link
subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link | subglobal8 link

Par mums

Kas mēs esam

"Daugavas Vanagi" ir bezpeļnas latviešu aprūpes organizācija. Mūsu nolūks ir palīdzēt latviešiem un veicināt latviešu kultūru un kopienu.

Austrālijas "Daugavas Vanagu" īsa vēsture

DV Melburnas nodalu nodibināja 1949.gada 29.jūlījā.
DV Pērtas nodalu - 1949.gada 21.augustā.
DV Sidnejas nodaļu - 1951.gada9.decembri.
DV Adelaides nodaļu - 1952.gada26.janvārī.
DV Brisbanes nodaļu - 1952.gada 30.janvārī.-
DV Kanberas nodaļu - otrreiz 1982.gada 8.augustā.
1953.gada 18.janvāri nodibināja DV Kanberas kopu pie Sidnejas nodaļas. 1954.gada 31 .oktobrī kopa kļuva par nodaļu un darbojās līdz 1968.gada septembrim.


50 gadu darbības laikā bez augšminētām nodalām, īsāku vai garāku laiku darbojās vēl šādas nodaļas:

Tasmānijas nodala no 1949.gada24.jūnījalīdz 1951.gada jūnijam.
Liverpūles (Liverpool) nodaļa no 1949.gada 18.oktobra līdz 1950.gada augustam.
Northamas (Northam) nodaļa no 1950.gada 5.novembŗa līdz 1959.gada 17.oktobrim.
Bathurstas (Bathurst) nodaļa no 1950.gada 20.decembŗa līdz 1951.gada maijam.
Balaratas nodaļa no 1953.gada 22.novembŗa līdz 1998.gada24.aprīlim
Ņūkāslas (Newcastle) nodala - 1952.gada 31.maijā .
Džīlongas (Geelong) nodaļa - 1951 .gada 7.jūlījā līdz 2013.gada 31.decembrim


Aucklandes (Auckland) nodaļa Jaunzēlandē no 1953.gada 6.septembŗa līdz 1956.gadam.

 

 

©2015 Daugavas Vanagi Austrālijas Valde