Skrundas RLS "Darjal"


RLS "DARJAL" atšķirībā no vecā RLS izvietojas divās galvenās ēkās Raidītāja ēkā un uztvērēja ēkā. Raidītāja ēka 8.stāvi, aptuvenais augstums 52 m. Uztvērēja ēka 19-stāvu apt. augstums 117 m.

Raidītājs sastāv no raidošām antenām 36 reiz 18 m un 648.atsevišķām izstarotāja-antenām. Raidītāja jauda 8 kw. Izstarotā jauda 0,2-0,5mgW. Uztvērēja ēkā 648 uztverošās antenas un lieljaudas skaitļotājs. Stacijas "Darjal" pārskatāmais sektors 120 grādi, ziemeļrietuma virzienā. Projektētā patērēta elektroenerģija 80 mgW/stundā.

1990. gada septembrī Kuldīgas raj. iedzīvotāju referendumā 14373 iedzīvotāji pieprasa Skrundas RLS celtniecības un darbības pārtraukšanu. 1990-gada 16.novembri Kuldīgas raj. Izpildu komitejas sesija pieņem lēmumu par Skrundas RLS. "Pārtraukt Darjal celtniecību un pārtraukt Dņepr darbību". 1991.gada augustā pilnībā pārtrauc celtniecības darbus.

Raidītāja ēku nojauc ar mehānismu palīdzību. Pavisam no RLS nojauktām ēkām novākts:

Pavisam nojaukšanas darbos nodarbināti 500 rajona iedzīvotāji. 1995-gada novembrī stacijas "Darjal" vietā klajš lauks. Nojaukšanas darbos iztērēti 8,4 miljoni USD.

Jautājumi un cita informacija - Ints Folkmanis

īsi pirms sagraušanas  
Beigas.

 

Teksts un fotografijas - © Ints Folkmanis 2000