Skrundas RLS "Dņepra"

Viens no četriem radara raidoši uztverošo antenu paviljoniem

RLS "Dņepra"sastāv no 4-iem raidošu-uztverošu antenu paviljoniem un tehnoloģiskām ēkām. Viens antenu paviljons 250 m garš un 17 m augsts. RLS antenas nekustīgas, radara staru vadība elektroniska (frekvenču skanēšanas metode). RLS "Dņepra" darbojas 16 raidītāji ar 50 kW jaudu.

Stacijas darbība ir nepārtrauktas darībbas, tas ir 24 s/dn. Pārskatāmais sektors ziem.riet. virziens 180 gr. leņķī. Stacija strādā televīzijas diapazonā154 -162 mgHz. Impulsa jauda 1,25 -1,8 mg W. (teorētiskā > 2,5 mgW). Impulsa garums 0,8 mikrosekundes. Patērējamā elektroenerģija līdz 20 mg W stundā.

RLS "Dņepra" novērošanas attālums > 6 000 km augstumāl īdz 3 000 km. Diennaktī novēro un fiksē 742 kosmiskās orbītās esošos objektus un objektu atlûzas. Stacijas uzdevums noteikt lidojoša objekta augstumu, ātrumu un trajektoriju. 1994.gada 30.aprīlī par Skrundas RLS "Dņepra" darbību noslēgts līgums starp Krieviju un Latviju.

1998-gada 31.augustā RLS "Dņepra" pārtrauc aktīvo darbību un seko 18 mēneši ilgs nojaukšanas laiks.

Skrundas RLS apkalpoja 539 virsnieki; 110 civilpersonas; 72 kareivji. Līdz 1994.gadam RLS aizņēma 1072 ha platību. Šodien aizņem 154 ha platību.

 

Pie vadības galda četras dienas pēc izslēgšanas

Jautājumi un cita informacija - Ints Folkmanis

 

 

 

Teksts un fotografijas - © Ints Folkmanis 2000